Εγγραφή στα ετήσια Online Εργαστήρια
STEAM | Coding | Robotics | 3D Printing
για τους μαθητές του 28ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

Η πρόταση συνεργασίας μας προς το 28ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης αφορά την υλοποίηση του Online εκπαιδευτικού προγράμματος STEAM, Coding, Ρομποτικής & 3D Printing του MindLab Education, για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής στα ετήσια Online εργαστήρια.

Α-Β Δημοτικού  Έναρξη τμημάτων: Πέμπτη 20/1/22

Γ-Δ Δημοτικού  Έναρξη τμημάτων: Παρασκευή 14/1/22

  Όνομα Γονέα*

  Επίθετο Γονέα*

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας*

  Ε-mail*

  Διεύθυνση*

  Ταχυδρομικός Κώδικας*

  Όνομα παιδιού*

  Επίθετο παιδιού*

  Τάξη Παιδιού τη σχολική χρονιά 2021-22*

  Επιλέξτε τμήμα*
  Κάθε Πέμπτη στις 18:15 έως 19:15 (Α-Β Δημοτικού)Κάθε Παρασκευή στις 19:35 έως 20:35 (Γ-Δ Δημοτικού)

  Online Εργαστήρια STEAM, Coding & Robotics

  Διδασκαλία καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς

  MindLab Education Kit

  Τα παιδιά παραλαμβάνουν κιτ με τα τρισδιάστατα αντικείμενα που σχεδίασαν και εκτύπωσαν καθώς και με εξοπλισμό για να πραγματοποιήσουν τα εργαστήρια.

  Βεβαίωση παρακολούθησης

  Τα παιδιά λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου.