Εκπαιδευτικά Προγράμματα Robotics | STEAM | Coding | 3d Printing

Δια Ζώσης Εργαστήρια STEAM & Robotics

Στα Δια ζώσης εργαστήρια του MindLab Education τα παιδιά θα γνωρίσουν την Ρομποτική, την STEAM εκπαίδευση, τον Προγραμματισμό, την Τρισδιάστατη Σχεδίαση & Εκτύπωση

Που: Στο νέο χώρο του MindLab Education (Θ.Σοφούλη 76, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη)

Ηλικίες: 4 έως 17 ετών

Online Εργαστήρια STEAM & Coding

Στα Online Εργαστήρια STEAM & Coding του MindLab Education τα παιδιά θα γνωρίσουν την Ρομποτική, την STEAM εκπαίδευση, τον Προγραμματισμό, την Τρισδιάστατη Σχεδίαση & Εκτύπωση

 Για παιδιά από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη

Ηλικίες: 6 έως 17 ετών